Uważność, emocje, flow

Praktyka uważności to dowiedziony przez doświadczenie i badania naukowe sposób na spokój wewnętrzny, efektywność i kreatywność. Umożliwia budowanie osobowych relacji i wspiera rozwój w firmie. Te czynniki wpływają na osiąganie szczęścia i poczucia sensu.

Współczesne tempo życia powoduje potrzebę przyjrzenia się temu czym tak naprawdę jest jakość spędzanego czasu w życiu vs jego ilość. W dobie stresu informacyjnego, presji na wyniki organizacji i efektywność temat wpływu stresu i emocji na procesy biznesowe jest dużym wyzwaniem. Konflikty w zespołach, wpływ emocji na proces zarządzania, atmosfera w organizacji, radzenie sobie z częstymi zmianami, przenoszenie stresów domowych do firm i odwrotnie, stres a bezpieczeństwo produkcji, emocje a potrzeba koncentracji i błędy z tego wynikające, emocje w obsłudze klienta – to tylko niektóre przykłady tego, jak bardzo emocje wpływają na to, co się dzieje w firmie i na wyniki pracy.

Wraz ze starzejącym się rynkiem coraz bardziej widoczny jest również wpływ stresu na stan zdrowia czyli skutki wynikające z psychosomatyki organizmu a tym samym takie wskaźniki jak „bierna obecność” i absencja w organizacji.

Od wielu lat prowadzimy warsztaty, szkolenia, eventy wprowadzające w sposób praktyczny temat uważności, świadomej obecności w świat biznesu, poruszające temat emocji, stresu w sposób wyjątkowo praktyczny.

Czym jest uważność, koncentracja na tu i teraz zamiast permanentnej koncentracji na przeszłości czy przyszłości? Jakie korzyści daje zwiększenie świadomej obecności w indywidualnym doświadczeniu każdego człowieka, jak to się przekłada na procesy zarządzania, na komunikację w firmie, na jakość pracy, na poziom zaangażowania pracowników?

Większość szkoleń w tym zakresie wywodzi się z autorskiej szkoły Praktyki Obecności Beaty Dyraga, która od wielu lat pracuje tą ścieżką wprowadzając nowe spojrzenie w świat biznesu, ale przede wszystkim – jako praktyk – dając konkretne, niepowtarzalne narzędzia do wykorzystania.

Uważność oraz radzenie sobie z emocjami pracowników przekłada się na:

  • poprawę atmosfery w firmie
  • obniżenie współczynnika tzw. biernej obecności
  • wzrost kreatywności
  • wyższą skuteczność w zarządzaniu
  • więcej spokoju w organizacji
  • obniżony poziom absencji
Masz więcej pytań?

Z chęcią na nie odpowiemy - zostaw swój numer telefonu.


Wyślij
Numer zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie do kontaktu z Tobą ze strony Prodialog. Nikomu nie zostanie on udostępniony.
Szczegółowe informacje RODO

menu