Efektywna produkcja

Programy dla pracowników fizycznych oraz kadry zarządzającej produkcją

Realizujemy absolutnie unikalne w skali kraju programy poprawy zaangażowania pracowników, bezpieczeństwa i jakości pracy w średnich i wielotysięcznych zakładach produkcyjnych i magazynach.

Wdrażamy także specjalne programy dla nietypowych grup zawodowych np. dla serwisantów czy kierowców spędzających wiele godzin w podróży.

Ważnym aspektem w naszych szkoleniach jest też praca zmianowa i minimalizacja skutków pracy niezgodnej z rytmem biologicznym człowieka – obniżających bezpieczeństwo i efektywność.
Przez te wszystkie lata wypracowaliśmy własne, unikatowe narzędzia motywacyjne, logistyczne, komunikacyjne, a także programy setek autorskich bazowych warsztatów.

Pracujemy w oparciu o konkretne cele biznesowe. Staramy się w miarę możliwości ewoluować nasze projekty; wykorzystujemy własne narzędzia przeprowadzania audytów potrzeb oraz mierzenia korzyści z wprowadzonych programów, dzięki czemu otrzymacie Państwo informacje jak jest teraz, co trzeba wzmocnić i co się zmieniło po przeprowadzeniu projektu.

Szkolimy kadrę manadżerską średniego i wysokiego szczebla, budujemy zespoły liderskie.

Wprowadzamy procesowe programy wpływające na kształtowanie kultury organizacji. Budujemy narzędzia, które pozwalają budować zaangażowanie i bezpieczeństwo nawet po zakończonym projekcie takie jak gimnastyka w miejscu pracy, systemy przypominajek, gruntowanie nawyków, edukację.

Budujemy kulturę zdrowej i bezpiecznej pracy.

Naszym atutem jest znajomość środowiska pracy produkcyjnej. Poruszamy m.in. takie aspekty jak:

  • budowanie zaangażowania i postawy proaktywnej („mam wpływ, działam i nie narzekam”);
  • ergonomia w miejscu pracy i przeciwdziałanie negatywnym skutkom wynikającym ze specyfiki pracy;
  • poprawa koncentracji i uważności;
  • umiejętność regeneracji sił, radzenia sobie ze stresem;
  • zależnie od jego specyfiki – odpowiednie odżywianie w realiach zakładu produkcyjnego;
  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy zmianowej i innej specyfiki pracy;
  • budowanie kompetencji managerskich kadry średniego szczebla.

Wprowadzamy do organizacji konkretne rozwiązania dla podniesienia zaangażowania pracowników, efektywności, jakości i bezpieczeństwa pracy.

Masz więcej pytań?

Z chęcią na nie odpowiemy - zostaw swój numer telefonu.


Wyślij
Numer zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie do kontaktu z Tobą ze strony Prodialog. Nikomu nie zostanie on udostępniony.
Szczegółowe informacje RODO

menu