Mikołaj Pindelski

January 2018

Doktor zarządzania; doktorat uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, adiunkt w tej uczelni, kierownik podyplomowych studiów Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania Produktami i Usługami. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce biznesowej i trenerskiej. Ekspert w projektach tworzenia i zarządzania zespołami sprzedaży, marketingu, rozwijania kompetencji pracowników oraz tworzenia i realizacji strategii sprzedaży, badań zaangażowania i satysfakcji pracowników.

menu