Barbara Basińska

January 2018

Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, absolwentka Systemowej Terapii Rodzin oraz Psychologicznego Warsztatu Grupowego (IPSiR UW) mediator sądowy.

Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu autorskich warsztatów z zakresu rozwoju osobistego, rozwiązywania konfliktów, komunikacji oraz doskonalenia umiejętności psychospołecznych. Prowadzi Szkołę dla Rodziców, grupę wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo, coachingi indywidualne dla pedagogów, nauczycieli oraz mediacje rodzinne. Ponadto przygotowuje i prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności trenerskie.

Wierzy w skuteczność szkoleń opartych na autentycznym kontakcie, uważnym słuchaniu i podążaniu za klientem. Doświadczenia szkoleniowe gromadzi od 1996 roku.

menu