OFERTA CORPORATE WELLNESS W PRODIALOG - PROCES WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM - Audyt potrzeb - Prodialog

AUDYT POTRZEB

AUDYT WELLNESS to kluczowy etap skutecznego programu wellness.

Przez 12 lat doświadczeń wypracowaliśmy sobie własną metodologię analizy potrzeb. Jest to trudne zadanie, gdyż chodzi o zdobycie wiarygodnej wiedzy związanej z problemami, bolączkami ludzi w organizacji oraz ich preferencjami i zainteresowaniami. Niezwykle ważne jest tu wsparcie HR i Zarządu firmy, w sprecyzowaniu celów biznesowych programu.
 

AUDYT POTRZEB WELLNESS obejmuje:

 • Wyznaczenie celów organizacji
 • ​Analizę dotychczasowych działań firmy, które można sklasyfikować jako działania wellness
 • Analizę kultury komunikacyjnej firmy pod kątem komunikacji w projekcie
 • Analizę zagrożeń / potrzeb, preferencji i gotowości do zmiany pracowników

   

​​Standardowy audyt składa się z następujących etapów:

 1. Wstępny Kwestionariusz Wellness
 2. Moderowane sesje z top menadżerami poszczególnych działów
 3. Grupy fokusowe
 4. Kwestionariusze elektroniczne lub papierowe
 5. Opracowanie wyników całości badania
 6. Opracowanie raportu zbiorczego 
 7. Prezentacja raportu zbiorczego 

   

Szczegółowe informacje na temat przebiegu analizy potrzeb wysyłamy na życzenie.

SASGrupa OrlenAON HewittRossmannBZ WBK LeasingwolterAKADEMIA ŚWIADOMEGO OPIEKUNAPENTAIRVolvoLeasePlanArcelorMittalNovartisHortex
/ Zdjęcia: Agata Wrońska / Strona: www.zstudio.pl