OFERTA CORPORATE WELLNESS W PRODIALOG - CZYM JEST WELLNESS W FIRMIE - Prodialog

Czym jest Wellness w firmie

Wellness w firmie to zespół zintegrowanych działań, których celem jest zmaksymalizowanie ludzkiego potencjału w firmie poprzez poprawę kondycji psychicznej i fizycznej pracowników, ich stanu zdrowia, samoświadomości i poczucia realnego wpływu na własne życie. To świadome działania pracodawcy w takich obszarach jak: zdrowie fizyczne, odporność emocjonalna, profilaktyka zdrowia, świadomość ekologiczna, rozwój społeczny, ergonomia pracy, balans praca-życie pracowników. Elementem wellnessu w firmie są działania na rzecz społeczeństwa, ekologi. W takim znaczeniu wellness staje się nadrzędnym terminem dla obszaru CSR.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wellness - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ PREZENTACJĄ!

Na efektywność człowieka ma wpływ wiele sfer


Co dla pracodawcy oznacza chory, zmęczony i sfrustrowany pracownik

 • Większą fluktuacją
 • Obniżoną wydajność w wyniku tzw. "biernej obecności"
prodialog - bierna obecnośc w pracy
 


Bierna obecność (z ang. presenteeism) to określenie stanu, w którym pracownik jest fizycznie obecny w pracy, ale nie jest w pełni efektywny z powodów osłabionej kondycji psychicznej lub fizycznej. Główne medyczne przyczyny "biernej obecności" to stany depresyjne i bóle kręgosłupa. Bierna obecność skutkuje obniżoną wydajnością pracy pracownika aż o 40% lub więcej. Okazuje się być znacznie kosztowniejszym problemem dla pracodawcy niż jej siostra "absencja". Nieobecnych ciałem od razu zauważamy, nieobecnych duchem - niestety nie :-)

 

 

 • Wyższą absencję chorobową
 • Obniżoną jakość usług i produktów
 • Stratę na wizerunku firmy
 • Obniżoną lojalność, kreatywność i innowacyjność
 • Wyższy poziom konfliktów
 • Straty finansowe dla firmy

Kilka cyfr z polskiego rynku

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy stres to jedno z największych zagrożeń w obecnych czasach. Problem dotyka prawie ¼ pracowników, a badania sugerują, że od 50 do 60% opuszczonych dni roboczych wiąże się ze stresem.

Bezpośrednie korzyści dla pracodawcy z wprowadzenia wellnessu do firmy

 • Minimalizacja kosztów związanych z:
  • Absencją
  • Fluktuacją
  • Bierną obecnością pracownika
 • Wyższa jakość usług i produktów
 • Więcej innowacji
 • Usprawnienie procesów
 • Nowy wizerunek firmy
 • Element budowania kultury organizacyjnej
 • Zwroty z inwestycji dla programów wspierających kondycję psycho-fizyczną pracowników i kreujących przyjazne środowisko pracy szacuje się na świecie na...

Z badania przeprowadzonego przez Creating Sustainable Performance w styczniu 2012 roku na ponad 1200 menadżerach średniego i wyższego szczebla wynika, że pracownik dbający o ww sfery życia posiada:Wprowadzenie programu wellness do firmy ma na celu:


UŚWIADAMIANIE, 
AKTYWOWANIE,

DBANIE,
MOBILIZOWANIE
PRACOWNIKÓW DO DZIAŁANIA.

PRODIALOG proponuje

Prodialog proponuje:


I . Wdrażanie kompleksowych i długoterminowych programów "wellness w firmie" w obszarach:

 

 

Schemat działania PRODIALOG obejmuje:

 • Analizę potrzeb
 • Opracowanie strategii komunikacyjnej; strategia, oprawa graficzna, język komunikacji, działania edukacyjne
 • Opracowanie strategii działań wellness w wybranych lub wszystkich obszarach w zależności od wyników analizy i potrzeb klienta
 • Wdrożenie programu wellness
 • Badanie rezultatów wdrożeń i analiza wyników

   

Oprócz pełnej oferty warsztatów wellness, wykładów, aktywności, eventów, wyjazdów integracyjnych itd. oferujemy kompleksowy Audyt Potrzeb Wellness, opracowanie strategii komunikacyjnej, tożsamości wizualnej i jej realizacją oraz monitorowanie efektów przeprowadzonych działań. Wspieramy też organizację we wprowadzeniu kultury wellness poprzez konsulting strategiczny obejmujący m.in pomoc w określeniu celów, szans i zagrożeń, przeszkolenie zespołu projektowego oraz ewentualne doradztwo podczas procesu wdrażania. Zobacz: konsulting strategiczny.
 

II. Akademia corporate wellness – jest to oferta zamkniętych warsztatów w zakresie wellnessu dla pracowników, na które firma może wysłać swoich pracowników. Akademia jest doskonałym rozwiązaniem dla tych firm, które nie są zdecydowane na wdrażanie programu kompleksowego i długoterminowego, jak również dla managerów działów HR, którzy chcą przetestować nasze usługi zanim zdecydują się na kompleksowe wdrożenie programu w swojej firmie.

Tematy warsztatów zamkniętych dla firm znajdziecie Państwo tutaj.
 

Bo w biznesie ważny jest człowiek! Zobacz w naszej prezentacji jak realizujemy tę misję.

SASGrupa OrlenAON HewittRossmannBZ WBK LeasingwolterAKADEMIA ŚWIADOMEGO OPIEKUNAPENTAIRVolvoLeasePlanArcelorMittalNovartisHortex
/ Zdjęcia: Agata Wrońska / Strona: www.zstudio.pl