SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, PREZENTACJI I KOMPETENCJE TRENERSKIE - AKADEMIA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH - Prodialog

AKADEMIA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

Warsztat ten – w formie małej akademii trenerskiej – jest unikalnym połączeniem nauki najlepszych, dostępnych na rynku technik i wiedzy na temat warsztatu trenera z pracą nad wydobyciem naturalnych, mocnych stron każdego z uczestników.
Tak, aby odnaleźć Twój własny, niepowtarzalny styl trenerski.

Akademia obejmuje pełny cykl powstawania i realizowania szkolenia; od fazy sprecyzowania celu poprzez przygotowanie, realizację oraz pomiar skuteczności.
Główny jednak nacisk kładziemy na umiejętności przeprowadzenia skutecznego szkolenia.

Uczymy co zrobić, aby ludzie słuchali z uwagą i zainteresowaniem tego, co mówi trener. Jak dobrać metody pracy, aby skutecznie zrealizować cel szkolenia; aby ludzie wychodzili ze szkoleń nie tylko z wiedzą ale z konkretnym doświadczeniem i gotowością do wprowadzenia wiedzy w życie.
Zajmiemy się tematem tremy, emocji i trudnymi sytuacjami podczas szkolenia.
Pokażemy unikalne ćwiczenia z głosem i oddechem, które pozwolą przygotować się psychicznie do pracy, jak również takie, które w dłuższym czasie pomogą doskonalić umiejętności trenerskie. 


Pokażemy i nauczymy szerokiego spektrum narzędzi do wykorzystania w pracy trenera z uwzględnieniem specyfiki trenera wewnętrznego

Akademia składa się z 5 dni szkoleniowych (8 godzin dziennie – łącznie 40 godzin) podzielonych na 3 moduły w cyklach: 2+2+1. Ostatni dzień służy ugruntowaniu wiedzy oraz przedstawieniu indywidualnych zaleceń dla każdego uczestnika.
Po 2 modułach (4 dniach) uczestnicy dostaną do domu zadanie szkoleniowe, które będą prezentować ostatniego dnia zajęć.


W wyniku szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Tworzyć skuteczne programy szkoleniowe z uwzględnieniem różnych typów potrzeb szkoleniowych
 • Dostosować sposoby i formy komunikacji do celu szkolenia
 • Zbudować pozytywne pierwsze wrażenia
 • Radzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie szkolenia
 • Wzbudzić i utrzymać zainteresowanie grupy
 • Przygotować swoje ciało i głos do przeprowadzenia szkolenia
 • Rozumieć proces grupowy i zachowania uczestników
 • Skutecznie radzić sobie z tremą i emocjami
 • Sami rozwijać swój warsztat dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom i technikom oraz na bazie swoich własnych predyspozycji.

RAMOWY PROGRAM

MODUŁ I: 2 dni

 1. Trener wewnętrzny – definicje, role, funkcje

  • rola trenera;
  • różne style i metody trenerskie;
  • cykl Kolba jako podstawa procesu uczenia się;
  • dobór najskuteczniejszych metod i form do celu szkolenia.

 2. Skuteczna komunikacja w poszczególnych fazach szkolenia

  • przygotowanie przed szkoleniem – czyli "niezbędnik" trenera;
  • sposoby na zbudowanie pozytywnego pierwszego wrażenia;
  • zawarcie kontraktu z grupą;
  • umiejętność autoprezentacji i dostosowanie jej do celu szkolenia;
  • nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego;
  • sposoby na uatrakcyjnienie przekazu: przerywniki, "icebreakery", pomocne narzędzia itp.

 3. Warsztat trenera

  • elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla zwiększenia skuteczności komunikatu: gestykulacja, ruch ciała, głos, mimika, itp.;
  • praktyczne ćwiczenia pracy z głosem i ciałem wspierające siłę przekazu;
  • metody i techniki odpowiadania na pytania słuchaczy;
  • organizacja oraz potrzebne narzędzia i sprzęt.

 4. Omówienie różnych metod szkoleniowych

  • wykłady / prezentacja;
  • scenki rodzajowe;
  • praca z kamerą;
  • wprowadzanie ćwiczeń;
  • studium przypadku;
  • inne.


MODUŁ II: 2 dni

  1. Trudne sytuacje i wyzwania – jak sobie z nimi radzić

   • nieoczekiwane problemy techniczne i wpadki;
   • brak zainteresowania / słuchacz delegowany;
   • krytyka, przeszkadzanie, trudni słuchacze;
   • znaczenie nieformalnych celów grupy dla przebiegu wystąpienia;
   • fazy procesu grupowego i ich wpływ na reakcje słuchaczy;
   • rola trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego.

  2. Analiza potrzeb szkoleniowych i pomiar efektywności

   • systemy szkoleniowe: trzy punkty oparcia;
   • analiza potrzeb szkoleniowych;
   • cykl projektu rozwojowego;
   • metody pomiaru skuteczności.

  3. Świadoma komunikacja w pracy trenera

   • sabotażyści komunikacji;
   • filtry komunikacji: systemy reprezentacji, metaprogramy;
   • stosowanie parafrazy;
   • umiejętność aktywnego słuchania;
   • dawanie informacji zwrotnej.

  4. Emocje w pracy trenera

   • możliwe podłoża lęków przed wystąpieniami;
   • emocje trenera i ich źródła;
   • praktyczne metody na radzenie sobie z tremą;
   • rola oddechu w pracy z emocjami;
   • istota świadomej komunikacji;
   • praktyczne ćwiczenia z ciałem, oddechowe i relaksacyjne dla zbudowania spokojnej i naturalnej postawy trenera.

  5. Gospodarowanie własną energią, czyli BHP w pracy trenera

   • sposoby na dzielenie się odpowiedzialnością z grupą;
   • ćwiczenia na regenerację sił;
   • ochrona własna.


  MODUŁ III: 1 dzień

  1. Indywidualny styl trenerski

   • analiza mocnych i słabych stron;
   • indywidualne zalecenia dla uczestników.  METODY PRACY

  Szkolenie ma formę interaktywną, warsztatową, nastawioną na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności i ich przećwiczenie. Wykorzystywane są:

  • scenki rodzajowe;
  • praca z kamerą;
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe;
  • elementy pracy z oddechem, głosem, ciałem,
  • wykład, prezentacja.


  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • szkolenie trwa 2 dni;
  • zajęcia odbywają się w godz. 9.00-17.00;
  • w programie szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz jedna obiadowa.  CENA ZAWIERA

  • uczestnictwo w szkoleniu;
  • materiały uzupełniające po szkoleniu w formie skryptu;
  • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.


  Beata Dyraga

  Beata Dyraga

  Prekursorka wellnessu korporacyjnego w Polsce. Trener psychologii biznesu, coach, nauczyciel świadomego rozwoju. Założycielka  i prezes GRUPY PRODIALOG (www.prodialog.pl).

  Konsultant strategiczny i merytoryczny w zakresie programów corporate wellness, inspirujący mówca i trener. Autorka wielu publikacji na ten temat, artykułów, gość programów radiowych, konferencji i seminariów. Jest też twórcą i nauczycielem Praktyki Świadomej Obecności, propagatorem i liderem ruchu „Obecny-podaj dalej”. Prowadzi w tym zakresie spotkania, warsztaty i kursy.

  W świecie biznesu prowadzi wykłady inspirująco-motywacyjne, szkolenia i coachingi z obszarów komunikacji, wystąpień publicznych, kompetencji trenerskich, inteligencji emocjonalnej, asertywności, szeroko rozumianej równowagi praca-życie i uważności. Z jej warsztatów skorzystało tysiące ludzi.

  W sposób unikalny łączy wieloletnie doświadczenie w pracy z człowiekiem, strategiczny umysł i znajomość świata biznesu. 

  "Bo w biznesie najważniejszy jest człowiek."

  Zgłaszam chęć udziału w następującym warsztacie
  Termin szkolenia

  Dane Zgłaszającego
     
  Imię * Nazwisko *
  Stanowisko Telefon *
  Telefon kom. Fax
  E-mail * Podaj nazwę kuponu rabatowego

  Dane uczestników szkolenia
  L.p Imię Nazwisko Stanowisko E-mail
  1 * * *
  2
  3
  4
  5
  Łączna opłata za szkolenie wynosi Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Suma brutto
  0 0 zł 0 zł 0

  Dane do faktury
  Nazwa firmy NIP
  Ulica Nr. domu/lokalu
  Miejscowość Kod pocztowy
  Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PRODIALOG moich danych osobowych zawartych w karcie wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketnigowych, zgodnie z Ustawą z dania 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
  SASGrupa OrlenAON HewittRossmannBZ WBK LeasingwolterAKADEMIA ŚWIADOMEGO OPIEKUNAPENTAIRVolvoLeasePlanArcelorMittalNovartisHortex
  / Zdjęcia: Agata Wrońska / Strona: www.zstudio.pl