Wellness w firmie (cz. 3), Beata Dyraga, Personel i Zarządzanie

Grudzień 2015

Logo Personel i ZarządzanieStudium przypadku

Corporate wellness w firmie pełnej monterów z lubelszczyzny? To brzmi jak żart, ale okazuje się, że kompleksowy projekt „Zbuduj swoją siłę życiową. Wellness w Pol-Inowex” to pradziwy sukces. Krajowa branża HR z dużym uznaniem ocenia pierwszy rok działania projektu Grupy Prodialog.

Skan artykułu z miesięcznika Personel i Zarządzanie, grudzień 2015 - Wellness w firmie cz.3

Więcej w artykule na łamach „Personelu i Zarządzania” lub pobierz skan artykułu w formacie .pdf

menu