Prodialog

Karta zgłoszenia na warsztaty firmy PRODIALOG

Zgłaszam chęć udziału w następującym warsztacie
Warsztat
Termin

Dane Zgłaszającego
   
Imię * Nazwisko *
Stanowisko Telefon *
Telefon kom. Fax
E-mail * Podaj nazwę kuponu rabatowego

Dane uczestników szkolenia
L.p Imię Nazwisko Stanowisko E-mail
1 * * *
2
3
4
5
Łączna opłata za szkolenie wynosi Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Suma brutto
0 0 zł 0 zł 0

Dane do faktury
Nazwa firmy NIP
Ulica Nr. domu/lokalu
Miejscowość Kod pocztowy
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PRODIALOG moich danych osobowych zawartych w karcie wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketnigowych, zgodnie z Ustawą z dania 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
SASGrupa OrlenAON HewittRossmannBZ WBK LeasingwolterAKADEMIA ŚWIADOMEGO OPIEKUNAPENTAIRVolvoLeasePlanArcelorMittalNovartisHortex
/ Zdjęcia: Agata Wrońska / Strona: www.zstudio.pl