PRODIALOG - Wellness w firmie i szkolenia
PREKURSOR I LIDER WELLNESSU KORPORACYJNEGO w POLSCE! Kompleksowe programy wellnessu w firmie, doradztwo dla firm, szkolenia kompetencyjne, coaching biznes & life PRODIALOG. Otwiera na siłę, na równowagę, na rozwój.
Bo w biznesie ważny jest CZŁOWIEK.

ROK 2012

Rok 2012 był kolejnym rokiem intensywnej pracy. Większość szkoleń odbyła się w formule zamkniętej, a ok. 50% z nich w formule trzydniowej. Cieszy nas to bardzo, ponieważ trzeci dzień, realizowany 2-3 tygodnie po szkoleniu głównym, jest bardzo wzmacniający dla uczestników.
Przeszkoliliśmy ponad 700 osób, co dało ok. 220 dni szkoleniowych i średnią ocenę szkoleń przez jej uczestników 5,76 (w 6-stopniowej skali ocen).


Oto niektóre tematy przeprowadzonych szkoleń:

- Warsztat kreatywnego rozwiązywania problemów
- Trening zachowań asertywnych
- Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
- Asertywność we współpracy z klientem
- Trening menedżerski – zarządzanie zespołem 
- Naturalność i charyzma – sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
- Efektywne techniki zarządzania informacją
- Kreatywne i innowacyjne metody rozwiązywania problemów
- Elementy praca pracy
- Prawo własności intelektualnej i ochrona patentowa
- Autoprezentacja w świecie nauki i biznesu
- Emocje w twoich rękach – trening radzenia sobie z emocjami
- Komunikacja w zespole
- Komunikacja interpersonalna z elementami negocjacji
- Trudne sytuacje w pracy z klientem
- Aikido prezentacji czyli radzenie sobie z emocjami podczas wystąpień
- Asertywność w pracy urzędnika
- Techniki radzenia sobie ze stresem
- Skuteczne negocjacje
- Techniki interpersonalne
- Skuteczna komunikacja w procesie realizacji projektów
- Komunikacja i zarządzanie czasem

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Politechnika Warszawska 
 • Kamon Consulting
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 
 • ABB Sp. z o.o.
 • MICROSOFT Polska
 • Bonair SA
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • Komenda Główna Policji w Warszawie
 • TEKOM Technologie
 • BZ WBK Leasing S.A.Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach 
 • UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. 
 • Rainbow Tours 
 • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie 
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi
 • Mix-soft s.j. 
 • IBCOL Polska Sp. z o.o.
 • Gabinet  
 • i tysiace osób prywatnychPRODIALOG. Otwiera na siłę, na równowagę, na rozwój. Bo w biznesie ważny jest CZŁOWIEK. 

SASGrupa OrlenAON HewittRossmannBZ WBK LeasingwolterAKADEMIA ŚWIADOMEGO OPIEKUNAPENTAIRVolvoLeasePlanArcelorMittalNovartisHortex
/ Zdjęcia: Agata Wrońska / Strona: www.zstudio.pl